نقشه جایگزین کردها در صورت تعویق رفراندوم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

کردهای عراق و جمهوری اسلامی ایران ارتباطــی بــه درازای تاریخ جمهوری اســلامی دارند. ایــن تاریخ از روابط، نقاط عطــف زیادی به خود دیده، از جمله در جنگ با داعــش که کمکهای جمهوری اسلامی ایران عامل حمایتی مهمی در مبارزه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.