عذرخواهی «آبه» از ملت ژاپن درباره استعفای وزیر دفاع

Shargh - - جهان -

در پی استعفای تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن، شینزو آبه، نخستوزیر این کشور، با عذرخواهی از ملت کشورش اعلام کرد، مسئولیت کامل انتصاب او را برای این پســت داشته اســت. آبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد فومیکو کیشیدا، وزیر خارجه ژاپن، وزارت دفاع را نیز بر عهده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.