بازینکردن شجاعی و احسان حاجصفی مقابل حریف اسرائیلی

Shargh - - ورزش -

پانیونیــوس در پلــیآف لیــگ اروپــا مغلوب مکابی تلآویو شــد. به گزارش ایســنا، دیدارهای رفت پلیآف لیگ اروپا، پنجشنبهشــب برگزار شد که پانیونیوس یونان با یک گل به میزبانش مکابی باخت. مســعود شجاعی و احسان حاج صفی در این دیدار مقابل نماینده رژیم صهیونیستی حضور نداشــتند. در دیگر بازی این مرحله، تیم اوستنده بلژیک برابر مارســی قرار گرفت و با نتیجه 4 بر 2، از میزبانش شکست خورد. رامین رضاییان در این بازی در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.