پیروزی ملیپوشان فوتسال بانوان در دومین دیدار دوستانه

Shargh - - ورزش -

تیم ملی فوتسال بانوان پنجشنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود مقابل تایلند، به پیروزی دســت یافت. تیم ملی فوتسال بانوان که اردوی تدارکاتی خود را در تایلند برپا کرده است، در دومین دیدار دوستانه مقابل تایلنــد، صفآرایی کرد و با گلهای کریمی و زارعی با نتیجه 2 بر یک، پیروز میدان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.