واکنش مقام ارشد کُرد به نگرانی آمریکا

Shargh - - جهان -

یک مقام ارشد اقلیم کردستان عراق در تلاش برای رفع نگرانیها از همهپرســی استقلال کردستان عراق تأکید کرد که این ســرزمین همــواره «بدون توجه به مناسباتش با بغداد» به نبرد با تروریسم متعهد بوده و خواهــد ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مســرور بارزانــی، رئیس شــورای امنیت کردســتان عراق، در واشنگتن و در پاسخ به واکنش وزارت خارجه آمریکا ســخن میگفت که از طرح همهپرسی کاملا حمایت نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.