برگزاري مراسم ختم مادر علياکبر محتشميپور

Shargh - - سیاست -

مراسم ختم مادر علياکبر محتشميپور، عصر ديروز در مســجد نور ميدان فاطمي با حضور جمعي از شــخصيتها و فعالان سياســي برگزار شــد. در اين مراسم جمعي از نمايندگان مجلس و شخصيتهاي سياسي کشور حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.