سفر مقتدی صدر به عربستان

Shargh - - جهان -

دفتــر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، اعلام کرد صدر بنا بر یک دعوت رسمی به عربستان سفر کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری سومریهنیوز، مقتدی صدر پیشتر خواهان حل اختلافات میان ایران و عربستان از طریق مذاکره جدی شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.