شکست گیتیپسند در فینال فوتسال آسیا

Shargh - - ورزش -

تیــم فوتســال گیتیپســند در رقابتهــای جام باشگاههای فوتسال آسیا به میزبانی ویتنام با شکست در فینــال رقابتها نایبقهرمان شــد. در فینال این رقابتها دیروز گیتیپسند به مصاف چونبوری رفت که در نهایت این دیدار با برتری 3 بر 2 نماینده تایلند به پایان رســید. در فینال این رقابتها اسماعیلپور و حســنزاده برای نماینده ایران و سوفاوت )سه گل( برای نماینده تایلند در این دیدار گلزنی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.