برادران گرامي جناب آقايان دكتر مهدي و مسعود كرباسیان

Shargh - - صفحه اول -

درگذشت پدر گرامیتان مرحوم مغفور شادروان حاج آقا احمد كرباسیان را تسلیت عرض مي کنیم. از خداوند سبحان براي آن مرحوم غفران و براي سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. روزنامه شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.