اينبار مرگ امان نداد

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

در پی درگذشــت محمود جهان، خواننده موسیقی جنوب، زهرا همتی، مدیرعامل مؤسســه فروغ فلــق و تهیهکننده کنســرتهای اقوام ایرانی، اعلام کرد کنسرت گروه آوای موج با صدای استاد محمود جهان که قرار بود 19 مرداد در تــالار وحدت اجرا شــود، به دلیل درگذشــت محمود جهان لغو شد. هنردوستانی که بلیت این کنســرت را خریداری کردهاند مبالغ پرداختیشان از طریق ســایت ایرانکنســرت به آنان پس داده خواهد شد. مؤسســه «فروغ فلق» خاموششدن این شمع نورانی جامعه هنر را به خانواده محترم ایشان و اهالی موسیقی تسلیت میگوید. مؤسسه «فروغ فلق» مراســم یادبودی بــرای این هنرمند ارزشــمند برگزار خواهد کرد که زمان آن متعاقبا اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.