نامه ۵ گروه بزرگ صنعتی به مجلس

Shargh - - اقتصاد -

سایت اقتصاد مقاومتی: پنج انجمن و گروه بزرگ صنعتی در نامهای به مجلس، خواستار ممانعت از تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.