پنج قاره

Shargh - - حوادث -

7 پناهجو در جریان واژگونی قایق جان باختند شینهوا:

پلیس ســاحلی ترکیه روز جمعه اعلام کرد اواخر روز پنجشنبه حداقل هفت پناهنده که پنج نفر از آنان کودک بودند در اثر واژگونی قایق در دریای اژه غرق شدند. پلیس ساحلی در اعلامیهای که در پایگاه خبــری خود قــرار داده، اعلام کرده اســت هنگامی که این قایق در غرب ازمیر واژگون شــده 17 سرنشین داشته و در حال ترک ترکیه به سمت یونان بوده است. در این بیانیه اعلام شــده که جسد دو زن و پنج کودک پیدا شــده و 9 نفر دیگر نجات یافتهانــد. این افراد از کشورهای عراق، سوریه و سومالی بودهاند و عملیات برای یافتن یک نفر دیگر از پناهجویان همچنان ادامه دارد و فردی که قصد قاچاق این پناهجویان را داشته بعد از این حادثه موفق به فرار شده است.

13 کشته درتصادف خودرو با خط لوله گاز شینهوا:

به گفته شبکه تلویزیونی اردوزبان «دنیا»، در پی برخورد یک دســتگاه خودروی ون با خط لوله گاز در صبح روز یکشــنبه در اسلامآباد، حداقل 13 نفر از مسافران آن کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند. بنا بر گفتههای این شبکه تلویزیونی، تصادف در ساعت ٢0:7 صبــح به وقت محلــی و زمانی رخ داد که یک دســتگاه ون که از «راوالپندی» به ســمت پیشاور در حرکت بود، در «حسن ابدال» با خط لوله گاز برخورد کرد. در اثر این برخورد، آتشسوزی شدیدی روی داد که باعث سوختگی و مرگ آنی هشت نفر از مسافران در محل حادثه شــد و پنج نفر دیگر از مســافران نیز در بیمارســتان جان باختند. به گفته پلیس، دلیل این اتفاق همچنان در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.