شجاعی و حاجصفی مقابل مكابي بازی میکنند

Shargh - - ورزش -

باشــگاه پانیونیوس یونان رسما درباره بازیکردن مسعود شجاعی و احسان حاجصفی دو بازیکن ملی ایرانی خود در بازی برگشــت مقابل مکابی، نماینده رژیم صهیونیســتی در مقدماتی لیــگ اروپا بیانیهای را صــادر کــرد و حضور ایــن دو بازیکــن را با وجود محدودیت در این بازی ضروری دانســت. به گزارش فارس، پانیونیوس در بیانیه خود نوشــت: «باشــگاه پانیونیوس به تصمیم احســان حاجصفی و مسعود شــجاعی برای بازینکــردن در دیدار رفــت مقابل مکابی احترام گذاشت. اما اکنون در بازی برگشت که در یونان برگزار میشــود، وجــود این دو بازیکن برای ما ضروری اســت. بازیکنان باید به قــراردادی که با باشگاه دارند احترام بگذارند و بهترین عملکرد را برای تیمشان در این دیدار داشته باشند و در نتیجه باشگاه تصمیم گرفت اســامی این دو بازیکن را در لیست این بازی قرار دهد». دیدار رفت دو تیم با شکست یک بر صفر پانیونیوس همراه شد که در این مسابقه شجاعی و حاجصفی حضور نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.