سفر ولد شيخاحمد به مسقط براي بررسي پرونده يمن

Shargh - - جهان -

اسماعيل ولد شيخاحمد، فرستاده سازمان ملل به يمن، با يوســفبنعلوي، وزيــر خارجه عمان، در مســقط ديدار و بــا وي درباره مســائل منطقهاي و بينالمللي گفتوگو کرد. به گزارش ايســنا، به نقل از سايت شبکه الجزيره، شيخاحمد در صفحه خود در توييتر ديدارش با يوســفبنعلوي را بسيار مثبت خواند و گفت: وزير خارجه عمان بر لزوم پايان جنگ يمن در سريعترين زمان ممکن و حمايت از تلاشها براي صلح تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.