سفر گوترش به اسرائيل براي نخستين بار

Shargh - - جهان -

دبيرکل ســازمان ملل پايان ماه ميلادي جاري به اراضي اشــغالي و نوار غزه و رامالله سفر خواهد کرد. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه مصري اليومالسابع، آنتونيو گوترش در ســفر سهروزه خود که 2۸ آگوست آغاز خواهد شد، با اسرائيليان در تلآويو ديدار خواهد کرد و بعــد از آن براي ديدار با محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين، به رامالله ميرود. وي به نوار غزه نيز سفر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.