قرعهکشی پلیآف لیگ قهرمانان اروپا انجام شد

Shargh - - ورزش -

المپیاکوس پس از انجام قرعهکشی پلیآف لیگ قهرمانــان اروپا، حریف خود را شــناخت و برابر رییکا کرواسی قرار خواهد گرفت. قرعهکشی آخرین مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا در ســوئیس برگزار شد و تیمهــا حریفان خود را شــناختند. در مهمترین بازی، المپیاکوس که از حضور کریم انصاریفرد بهره میبرد، برابر رییکا کرواسی قرار خواهد گرفت. در دیگر دیدار مهم این مرحله لیورپول به مصاف هوفنهایم میرود. دیدارهای رفت روزهای بیستوچهارم و بیستوپنجم مرداد برگزار میشــود و بازیهای برگشت یک هفته بعد )یکم و دوم شهریور( انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.