پيام ایران به جهان؛ صلح، گفتوگو و مبارزه با افراطگرایی

Shargh - - صفحه اول -

گروه سیاســت: مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تأکید بــر همکاری دوجانبه موضوعاتی بود که در دیدارهای رسمی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریــف، علــی لاریجانــی، علیاکبــر ولایتــی و علی شمخانی بر آنها تأکید شد...

ایلنا:

تیم تروریســتی ضد انقــلاب که با هدف خرابکاری و اقدامات تروریســتی، قصد ورود به کشــور را داشتند، توســط رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در منطقه مرزی آذربایجــان غربی منهدم شــدند. ســردار پاکپور با اعــلام این خبــر گفت: رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در ایــن درگیری با اقدام بهموقع، دو نفر از اشرار مسلح را به هلاکت رساندند. فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: در این عملیات همچنین چهار نفر از اشرار مسلح زخمی شــدند و مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگافزار نظامی به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.