عرضه اولين خودروي سيتروئن تا پايان سال

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

مهدي جمالي گفت: رنو يکي از شرکاي خوب ماست؛ اما ما هم براي همکاري شرايطي داريم که يکي از آنها صادرات ۳۰درصدي و داخلسازي 7۰درصدي است.مديرعامل گروه خودروسازي سايپا درباره آخرين وضعيــت قرارداد ســيتروئن گفــت: مذاکــرات ما با سيتروئن تمام شده و مطابق برنامهريزي انتظار داريم اولين خودروي توليدي اين شــرکت تا آخر سال جاري به بازار عرضه شــود.مهدي جمالي درباره قرارداد رنو و ايدرو گفت: اين قرارداد ارتباطي با مجموعه ســايپا ندارد و ما تا زماني که محصولات ال9۰ و بي 9۰ توليد شــود، همکاري خود را با اين شرکت فرانسوي ادامه خواهيم داد.وي درباره مذاکرات شرکت با نيسان گفت: مذاکرات با پيشرفت خوبي ادامه دارد و شرکت نيسان تا حدودي شــرايط ما را پذيرفتــه و اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه نهايي برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.