فشار واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

يک کارشــناس صنعت خودرو از فشــار لابي واردکنندگان خــودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي افزايش قيمــت خودروهاي وارداتي خبر داده و از اين وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.امرالله اميني اظهار کرد: واردات خودرو در ســهماهه نخست سال جاری رشــد بيش از ۱۳۰ درصدي داشــته؛ بنابراين با توجه به افزايش شديد واردات و عرضه اين محصولات، قيمت خودروهاي وارداتي بايد کاهش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.