مهلت ۲۲روزه استقلال برای پرداخت ‪۸ ۰۰‬میلیون به غلامنژاد

Shargh - - ورزش -

هافبک سابق اســتقلال علیه این باشگاه از AFC حکــم گرفت. به گزارش ایســنا، مجیــد غلامنژاد که ســابقه نیم فصــل بــازی در اســتقلال را دارد، برای دریافت مطالبات خود از اســتقلال، به AFC نامه زد و حالا کنفدراســیون فوتبال آسیا به استقلال فرصت داده که تا ۹ شــهریور با ایــن بازیکن توافق کند. پیش از او کاوه رضایی و آندرانیک تیموریان هم از استقلال شکایت کرده بودند. طلب غلامنژاد از استقلال حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.