عامل اختلاس ۱۰۶۶ ميلياردي بانک ملي دستگير شد

Shargh - - اقتصاد -

روابــط عمومي بانــک ملي ایــران اعــلام کرد: اختلاسکننده بانک ملي شعبه صفيآباد اسفراین از توابع استان خراسان شمالي، دستگیر و تحویل قانون شد.شــخص خاطي موفق به فرار شده بود که اکنون با همکاري مسئولان بانک ملي در استان و مقامهاي قضائي استان دستگیر و تحویل قانون شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.