دیدار بوگدانف با سفیر قطر درباره خاورمیانه

Shargh - - جهان -

معاون وزیر خارجه روســیه با ســفیر قطر در این کشــور دیدار و درباره راههای تقویــت همکاریهای دوجانبه و مســائل منطقــهای گفتوگــو کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، در بیانیه منتشرشــده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است، میخائیل بوگدانف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به خاورمیانه و آفریقا و معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با فهد بن محمد العطیه، ســفیر قطر در این کشــور، درباره برخی ابعاد عملی تقویت همکاریهای دوجانبه مسکو-دوحه و مسائل منطقهای گفتوگو کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.