تندیسهای «حافظ» در غیاب «معلم»اش اهدا شد

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

هفدهمین جشــن ســینمایی - تلویزیونی «حافظ» با آنکــه بنیانگذارش، «علــی معلم» در آن حضور نداشــت، شــامگاه شــنبه 21 مرداد برگزار شد. هفدهمین دوره جشن دنیای تصویر در تالار وزارت کشور و با حضور جمشید مشایخی، محمدرضا گلزار، هومن ســیدی، الناز شاکردوست، مهناز افشــار، رضا عطاران، کورش تهامی، نوید محمدزاده، محمود رضوی و بهروز شعیبی برگزار شــد. در اولین بخش این مراسم جایزه علی معلم از ســوی آذر معماریان، همسر علی معلم که لباســی منقش به تصویر علی معلم و نشان حافظ بر تن داشت، به اصغر فرهادی اهدا شد که با نبودنش، ســاره بیات ایــن تندیــس را گرفت. همچنیــن جواد طوســی جایزه یک عمر فعالیت نوشتاری را به شهرام جعفرینژاد اهدا کرد. بزرگداشــت محمدعلی کشاورز در حالی برگزار شــد که بهدلیل شــرایط جسمیاش، مهــران مدیری نزدش رفــت و با همراهی جمشــید مشــایخی هدیه این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون را اهدا کردند. در بخش بهترین مستند، صدای علی معلم پخش شــد و داریوش ارجمند جایــزه این بخش را به «دیپلماسی شکستناپذیر آقای نادری» ساخته بهتاش صناعیها و مریم مقدم اهــدا کرد. برای اهدای جایزه بهترین فیلمنامه تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی، آزیتا حاجیان و کورش تهامی حاضر شدند و تندیس این بخش را به سریال «لیسانسهها » نوشته سروش صحت و ایمان صفایی اهدا کردنــد. جایزه ویژه هیئت داوران توســط امیر پوریا، علیرضا رئیسیان و حمید نعمتالله به محمدرضا گلزار برای فیلم «سلام بمبئی » و «سریال عاشــقانه» اهدا شــد. جایزه بهتریــن بازیگر زن نقش کمدی با حضور الهام حمیدی و میلاد کیمرام به سیما تیرانداز برای ســریال «پادری» اهدا شد. جایزه بهترین بازیگر مرد نقش کمدی هم از ســوی مرجانه گلچین به هوتن شکیبا برای سریال «لیسانسهها » تعلق گرفت. جایــزه بهترین بازیگــر زن درام تلویزیونــی را هنگامه قاضیانــی و امین حیایی به ســاره بیات برای ســریال «عاشقانه» اهدا کردند. همچنین جایزه دیگر این بخش را پوران درخشــنده و حسام خانزادی به هومن سیدی بازیگر «عاشــقانه» اهــدا کردند. مهناز افشــار و بهاره کیانافشار جایزه بهترین کارگردان سریال را به منوچهر هادی برای ساخت «عاشــقانه» اهدا کردند. همچنین تندیس حافظ به رضا جودی تهیهکننده «لیسانسهها» تعلق گرفت. بهترین چهره تلویزیونی این جشــن هم توسط یکتا ناصر و لادن مستوفی، ابتدا احسان علیخانی برای برنامه «ماه عســل» و سپس توســط سعید راد، مهران مدیری برای «دورهمی» معرفی شــد. نشــان عباس کیارستمی در هفدهمین جشن حافظ را همایون ارشادی به رضا درمیشیان داد. در بخش اهدای جوایز فیلمهای ســینمایی، مدیری، کیهــان کلهر را بهعنوان برگزیده بخش موســیقی متن برای فیلــم «لانتوری» معرفی کرد. ســپس جایزه بهترین دســتاورد هنری با حضــور ضیاءالدیــن دری به عبدالله اســکندری برای طراحی چهرهپردازی ســهبُعدی فیلم «لانتوری» اهدا شد. در ادامه کلیپی از چهرههای سینمایی و تلویزیونی درگذشــته و نیز تصاویری از برگزیــدگان دورههای قبل پخش شــد و بعد لوریس چکناواریان، ســالار عقیلی را بهعنــوان خواننده بهترین ترانه تیتراژ برای ســریال «معمای شــاه» معرفی کرد. عقیلی نیز قطعه «خون غزل» را با یادی از افشــین یداللهی اجرا کرد. نســرین مقانلــو و بهنــوش بختیاری، ســجاد پهلــوانزاده را بهعنوان تدوینگر برای فیلم «ماجرای نیمروز» معرفی کردند. همچنین در این بخــش هومن بهمنش جایزه بهترین فیلمبرداری را برای فیلم «اژدها وارد میشود» گرفت. برای اهــدای جایزه بهتریــن فیلمنامه محمد سریر و سیروس الوند حاضر شدند و این جایزه به رضا عطاران برای «دراکولا» تعلــق گرفت. الوند همچنین نرگس آبیــار را بهعنــوان دیگــر فیلمنامهنویس برتر بــرای فیلم «نفــس» معرفی کــرد. در بخش بهترین بازیگر زن ســینما هم فاطمــه معتمدآریا، بازیگر فیلم «آباجان» و الناز شاکردوســت، بازیگــر فیلم «مبارک» برگزیده شــدند. در بخش بهترین بازیگر مرد نیز سامان سالور و سمیرا حســنپور تندیس حافظ را جواد عزتی بازیگر «ماجرای نیمروز»، شــهاب حسینی بازیگر فیلم «فروشــنده» و نوید محمدزاده بازیگر «لانتوری» اهدا کردند. در بخش بهترین کارگردانی هم محمدحســین مهدویان برای فیلم «ماجرای نیمروز» برگزیده شــد که در مراسم حضور نداشت. برای جایزه بهترین فیلم، امید معلم، فاطمه معتمدآریا، کیهان کلهر، پوریا شکیبایی، الناز شاکردوست و عبدالله اســکندری حضور داشتند و معتمدآریا نام اصغر فرهادی و الکســاندر مالهگی را بهعنوان برگزیدگان بهترین فیلم برای «فروشنده» اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.