دیدار ترامپ و اردوغان در حاشیه نشست مجمع عمومی

Shargh - - جهان -

رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهور ترکیه، قرار اســت با همتای آمریکایی خود در حاشــیه نشست مجمع عمومی ســازمان ملل دیدار و گفتوگو کند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، قرار اســت این دیدار روز پنجشــنبه انجام شــود. مشاور امنیت ملی ترامپ با تأیید این دیدار، اعلام کرد: دیدار دوجانبه در همان روز که ترامپ با رهبران افغانستان و اوکراین نیز دیدار دارد، انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.