هشدار بنگلادش به میانمار در پی نقض حاکمیتش

Shargh - - جهان -

دولت بنگلادش، میانمار را به نقض مکرر حریم هوایی خود متهم کرد و به این کشــور هشــدار داد هرگونه اقدام تحریکآمیز بیشتر، ممکن است تبعاتی غیرضروری برای آن کشــور به همراه داشــته باشد. به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگــزاری رویترز، این اتهامزنی دولت بنگلادش میتواند موجب بدترشدن هرچه بیشتر روابط سرد بین دو کشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.