بزرگداشت مام جلال در تهران

Shargh - - سیاست -

شرق: مراسم بزرگداشت جال طالبانی، امروز با حضور دفتــر اتحاديه ميهنی کردســتان عراق در تهران، قرارگاه رمضــان و کردهای مقيم مرکز برگزار میشود. اين مراسم از ساعت 16 در مسجد جامع شهرک غرب به آدرس شهرک غرب، ابتدای فاز 3، ابتدای خيابان شــهيد حســن سيف برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.