سودوکو ساده 2125

Shargh - - جامعه -

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه

سودوكو

سودوكو Sudoku يك واژه تركیبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.