تقلای اردوغان برای دریافت اس400

Shargh - - جهان -

رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهوری ترکیه، در ســخنانی تصریح کرد: ترکیه به ســامانههای دفاع موشــکی اس۴۰۰ نیاز دارد و در ســریعترین زمان ممکن آنها را تحویل خواهد گرفت. او افزود: ترکیه به همکاری با کشورهای دیگر بهجز ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.