دستگیری قاتل در کمتر از ۷۲ ساعت

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی آمل گفت: قاتلی که چند روز پیش اقدام به قتل جوانــی در یکی از خیابانهای اصلی شــهر آمل کرده بود، در کمتر از ۷2 ساعت توسط پلیس دســتگیر شــد. «نعمتالله آزادی» اظهار کــرد: قاتل فــراری که موجــب قتل جوان آملی شــده بود، در عملیاتی اطلاعاتــی، در کمتر از ۷2 ســاعت خود را تحویل پلیس داد و دستگیر شد. وی ادامه داد: با تلاشهای کارآگاهان پلیس آمــل، در عملیاتی غافلگیرانــه و اطلاعاتی محل اختفا، اســلحه قاتل و خودروی آن کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی آمل تصریح کرد: با عملیاتی اطلاعاتی و حسابشــده و بــا تنگکردن عرصه بر قاتل، وی مجاب شد تا خود را در یکی از روستاهای ییلاقی محور هــراز در حدود ســاعت 23 تحویل قانــون دهد. آزادی با اشــاره به اظهــار ندامت و پشــیمانی قاتل با بیان اینکه انگیزه قتل اختلافات شــخصی بوده اســت، گفت: همدســتان قاتل نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.