مودریچ بازیکن سال فوتبال اروپا شد

Shargh - - ورزش -

مطابق فصول گذشته در حاشیه مراسم قرعهکشی مرحلــه گروهی لیگقهرمانان اروپا که پنجشــنبه در شهر موناکو برگزار شــد، بهترین بازیکن فصل گذشته فوتبال اروپا هم معرفی شد که این افتخار نصیب لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی و ستاره خط میانی تیم فوتبال رئالمادرید شــد. مودریچ فصل گذشــته نهتنهــا نقش بســزایی در ســومین قهرمانی متوالی رئالمادرید در لیگقهرمانان اروپا داشت، بلکه یکی از مهمترین مهرههای تیم ملی کرواسی در جام جهانی روسیه بود؛ جایی که کرواتها به فینال راه پیدا کردند و در آنجا مغلوب فرانســه شدند. او با آرای 80 مربی تیمهای باشگاهی حاضر در فصل گذشته رقابتهای لیگقهرمانــان و لیگ اروپا و 55 کارشــناس منتخب یوفــا، این عنوان را در حالی کســب کــرد که رقبایی مانند همتیمی سابق پرتغالیاش، کریستیانو رونالدو و محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.