ایران، ترکیه و روسیه ۰۰۵ ناظر به ادلب سوریه میفرستند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئيس هيات روسيه در مذاكرات آستانه تاكيد كرد ايران، تركيه و روسيه حدود ۰۰٥ ناظر را برای نظارت در حومه ادلب سوريه مستقر میكنند.به گزارش...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.