ايران به ويتنام پلی اتيلن صادر میكند

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر یک شــرکت بزرگ تجارت پلی اتیلن ویتنــام گفــت، محدودیت هــای بانکی، وضعیت نامشخص حمل و نقلی و تفاوت ها در ترجیح نوع رزین ها در ویتنام می تواند چالش های پیش روی صادر کنندگان پلی اتیلن ایران به این کشــور باشد. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری پالتز، دایکو عباســی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت پتروشیمی امیرکبیر ایران در حاشیه نمایشــگاه ویتنام پالتس 7۱۰۲ گفت، این شرکت قصد دارد در سال ۸۱۰۲، ماهانه ۵ تا ۸ هزار تن پلی اتیلن به جنوب شرق آسیا صادر نماید. عباسی افزود: «این اولین سال شرکت ما در نمایشگاه ویتنام پالتس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.