اقدام ترامپ در لغو برجام اوضاع منطقه را پیچیدهتر میکند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

به عقیده کارشناسان روس، تصمیم "دونالد ترامپ" برای لغو توافق هســتهای با ایران بعید است، سیاستمداران آمریکایی با آن مخالف بوده و چنین اقدامی اوضاع در..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.