خلع ید 4 پیمانکار مسکن مهر پرند

Sobh Eqtesad - - News -

عضو هیات مدیره شــرکت عمران شــهر جدید پرند از خلع ید 4 پیمانکار مســکن مهر در این شهر خبر داد و گفت: نظارت بر روند کار پیمانکاران در تحویل پروژه های مسکن مهر بر اساس زمانبندی تعیین شده، ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی شرکت عمران پرند؛ مهدی اسماعیل نســب، اظهار داشت: هر شرکتی که بر اساس برنامه زمانبندی کار کند مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت اما شــرکت هایی که کوتاهی کنند و از برنامه زمانبندی عقب باشــند بدون رودربایستی خلع ید خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.