ارتش و سپاه در کنار هم به کمک زلزلهزدگان غرب شتافتند

Sobh Eqtesad - - News -

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش و ســپاه در کنار هم به امدادرسانی مناطق زلزله زده غرب شتافتهاند و از اولین ساعات این حادثه تلخ، در کنار مردم حضور داشتند.به گزارش ایلنا، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آخرین وضعیت امدادرسانی به زلزلهزدگان گفت: ارتش و سپاه در کنار هم به امدادرســانی مناطق زلزله زده غرب شتافتهاند و از اولین ساعات این حادثه تلخ، در کنار مردم حضور داشتند.وی در این باره افزود: تیپهای واکنش سریع و امداد و نجات، هوانیروز و تیم مجهز پزشکی از ارتش با حضور در منطقه، بخش بسیار عظیمی از ماموریت خود را آغاز کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.