اگر مجبور شویم در قرارداد با ایران تجدیدنظرمیکنیم

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامل شرکت توتال گفت، اگر ما نتوانیم بــه دالیل حقوقی و به دلیل تغییر در رژیم تحریــم هــا قراردادمان با ایــران در مورد توســعه میدان گازی پارس جنوبی را اجرا کنیم، باید در این قرارداد بازنگری کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم پاتریک پویان، در مصاحبه با شــبکه خبری سی ان ان گفت، اگر ما نتوانیم بــه دالیل حقوقی و به دلیل تغییر در رژیم تحریم ها قراردادمان با ایران در مورد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را اجرا کنیم، بایــد در این قرارداد بازنگری کنیم.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از سیاســت جدید سختگیرانه خود در قبال ایران رونمایی کرد. وی تهران را به نقض توافق هســته ای متهم و اعالم کرده که دیگر حاضر نیست پایبندی تهران به توافــق برجام را تایید کنــد. برجام هم اکنون عمال در وضعیت بــرزخ قرار دارد و کنگــره باید در مورد آن تصمیم گیر نماید. مدیر شــرکت توتال در این باره گفت: «اگر یک رژیــم تحریمی در مــورد ایران وجود داشته باشــد، ما باید آن را به دقت بررسی کنیم... ما در آمریکا فعالیت داریم ما دارایی هایی در آمریــکا داریم و اخیرا دارایی های بیشــتری در این کشــور خریداری کرده ایم.»توتال هفته گذشــته با خرید مجموعه

ای از دارایی های ال ان جی از شرکت انجی، از جمله بخشی از سهام این شرکت در پروژه ال ان جی کامــرون در لوئیزیانا که یکی از پایانــه های جدید صادرات گاز در آمریکای شمالی محسوب می شــود، میزان حضور خــود در بخش انرژی آمریکا را افزایش داد. این خریدها آسیب پذیری شرکت فرانسوی در قبــال هرگونه تحریم دولــت آمریکا را افزایــش می دهد. اما فعال توتال طبق روال عادی به همکاری با ایــران ادامه می دهد. پویــان افزود: «ما داریــم روی پروژه گازی ایران کار می کنیم. ما مناقصه هایی برگزار کرده ایم و بایــد قراردادهای مربوط به این مناقصه ها را منعقد کنیم... این قراردادها تا ماه ژانویه منعقد خواهند شد... من امیدوارم تا آن زمان ما پاسخی (از جانب کنگره) برای رئیس جمهور داشته باشیم و رئیس جمهور (آمریکا) بایــد در آن زمان در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز (فعالیت شرکت ها در ایران) تصمیم گیری نماید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.