گرانی بلیت، مسافرت با هواپیما را کاهش داد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

حدود 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی با 230 هزار پرواز در نیمه نخست امسال در فرودگاه های کشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 13 و 10 درصد کاهش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.