نرخ ارز زوار اربعین 35 درصد کاهش یافت

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیس جمهوری با پیشــنهاد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین 35 درصد تخفیف اعمال شود، موافقت کرد. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.