سیستم بانکی باید فکری به حال پول های مردم کند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز را افزایش نرخ سود سپردهها دانست و گفت: سیستم بانکی باید فکری به حال پول های مردم کند تا ارزش آن حفظ شود....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.