ایرادات اصلی شورای نگهبان به الیحه،CFT یازده مورد است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات اصلی شورای نگهبان به الیحه

CFT ، یازده مورد بود و 11 مورد دیگر ایرادات مبنایی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلیکدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.