۴۱ استاندار مشمول قانون بازنشستگی میشوند

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

وزیر کشــور گفت: ۴۱ استاندار مشمول قانون بازنشستگی میشوند و لیستی را برای جایگزینی این استانداران به دولت ارائه میکنیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته در گردهمایی استانداران سراسر کشور که امروز (شنبه ۹۱ آبان ماه) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروز جلسه ای را با استانداران و معاونان سیاسی و اقتصادی استانها با محوریت تحلیل شرایط اقتصادی، نوع همکاریها، توانمندیها و ظرفیتهایی استانی برگزار کردیــم.وی افزود: از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صمت هم دعوت شــد تا در این جلسه شرایط را توضیح داده و خواستهها و توقعات خود را بازگو کنند.وزیر کشورخطاب به استانداران تصریح کرد: در این نشست ستانداران سراســر کشور هم با شرایطی که با آن مواجه هستند، پیشنهادات و راه حلهای خود را ارائه دهند تا از این طریق ظرفیتهای اســتانها را فعال کنند.وزیر کشور ادامه داد: ۴۱ نفر از استانداران مشمول قانون بازنشستگی خواهند شدو لیستی را برای جایگزینی این استانداران به دولت ارائه خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.