احتمال توقف توافق هسته ای واشنگتن - ریاض

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

یک نماینده دمکرات آمریکا قرار است بزودی الیحه ای را به مجلس نمایندگان این کشــور ارایه کند که هدف آن توقف توافق هســته ای واشنگتن - ریاض و تنبیه عربستان ســعودی به اتهام قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود اســت.به گزارش ایرنا، تارنمای ‹ووکس› روز جمعه نوشت : اگر این الیحه تصویب شــود، قوی ترین اقدام تنبیهی علیه عربســتان از زمان افشای قتل خاشقچی خواهد بود.خاشقچی روزنامهنگار و نویسنده عربستانی سعودی، در تاریــخ دوم اکتبر (۰1 مهر) برای انجام کارهــای مرتبط با ازدواجش، وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد، ورودی که نهایتا به کشتن وی توسط مأموران امنیتی ارشــد و نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منتهی شــد.حاکمان عربستان ســعودی هرچند در ابتدا تمامی مطالب درز یافته به رســانهها مبنی بر قتل خاشــقچی را رد کردند، اما نهایتا تحت فشار افشاگریهای امنیتی و رسانهای، به کشته شدن وی داخل کنسولگری اعتراف کردند.تارنمای ‹ ووکس› در ادامه عنوان کرد: پس از افشای قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول، گمانه زنی هایی در رسانه ها مبنی بر توقف فروش میلیاردها دالر تســلیحات آمریکایی به عربستان مطرح شد اما رئیس جمهوری آمریکا بارها اعام کرد نمی خواهد به دلیل مســئله قتل خاشقچی توافق نامه های فروش تســلیحات آمریکا به ریاض را در محاصره قرار دهد.در همین حال گزارش شده اســت که ‹برد شرمن› یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال توقف اجرای یک توافق هسته ای مهم میان آمریکا- عربستان است که پیشتر مقامات دو کشور ماهها بود در مورد آن مذاکره داشتند.شرمن در مورد این الیحه گفت که پیشــتر تصور نمی کرد این الیحه شانســی برای تصویب داشــته باشد ؛ اما اکنون با فاش شــدن ماجرای قتل خاشقچی ؛ این فرصت بوجود آمده است .براساس الیحه پیشنهادی از سوی شرمن، طرح های آمریکا برای انتقال تکنولوژی هســته ای به عربستان متوقف می شود. این می تواند ضربه ای مهلک به ریاض باشد.همچنین گزارش شده است که قانونگذاران جمهوریخواه و دمکرات از توقف مذاکرات هسته ای با ریاض حمایت کرده اند. ســناتورها «ادوارد مارکی» و «مارکو روبیــو» در نامه هایی از «دونالد ترامپ» درخواست کرده اند در این مقطع زمانی دست کم مذاکرات با عربستان در مورد توافق هسته ای را به حالت تعلیق درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.