منصوریان: ميخواستم عنایتي را روي كول بگيرم

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

عليرضا منصوريان و آزموني ديگر اين بار مقابل صبا. خيليها ميگويند پرسپوليس قهرمان است و بدون اغراق بايد گفت فقط معجزه ميتواند كاري كند كه اين تيم قهرمان نشود. به همين دليل عليمنصور و تيمش بايد براي نايبقهرماني بجنگند. اتو روز گذشته در نشست خبري پيش از ديدار با صباي قم گفت: «سعي كرديم شرايط خودمان را با وضعيت فعلي تطبيق دهيم. انشاا... شرايط تاكتيكي خوبي خواهيم داشت. سعي داريم به ايدهها و خواستههايمان برسيم ولي البته تيم آقاي مرفاوي در اين روزها اصلاً عقب بازي نميكند و نتايج اين تيم نشان داده هجومي است.» سرمربي استقلال درباره صحبت كردن با پيرواني، سرمربي تيم ملي جوانان، براي دعوت از نورافكن گفت: «در مورد هيچ بازيكني حرف نزدم. دكتر پيرواني سرمربي تيم ملي است و ميتواند هر بازيكني كه دلش ميخواهد را دعوت كند. بعداً همديگر را در هتل المپيك ميبينيم و خيلي هم دوست هستيم. هيچكدام به هم ايده نداديم ولي درباره نورافكن بايد گفت او سرمايه باشگاه است و تا مرزي كه بخواهد او را تحت فشار قرار ميدهيم، نه اينكه بخواهيم او را حذف كنيم و به باشگاه و هواداران آسيب برسانيم.

نورافكن شرايط خوبي در 8-7 روز اخير داشته و در كل پسر خوبي است اما احتياج به كمك دارد چون دو سال از پسر من بزرگتر است.» او در پاسخ به سؤالي درباره خداحافظي عنايتي و برنامه باشگاه استقلال گفت: «باشگاه ما برنامه دارد ولي مديرعامل باشگاه صبا عنوان كرد او خداحافظي رسمي نميكند و از نظر تجربي تا پايان فصل به او نياز دارند. رضا عنايتي براي باشگاه استقلال زحمات زيادي كشيده و در بيشتر سالها آقاي گل بوده است. او بسيار استقلال را دوست دارد و چون خيلي با او نزديك و صميمي هستم، ميدانم در بين استقلاليهاي اصيل و همنسل خودم او را بايد نام ببرم. عنايتي استقلال را دوست دارد و وقتي هم برگشت در حق او يك مقدار جفا شد كه با عبارت غلط دندان پوسيده او را خطاب كردند ولي برعكس رفت و 7 سال رشد خوبي داشت. اگر عنايتي ميخواست رسما خداحافظي كند، چون وزن كمي دارد سعي ميكردم او را روي كول بگيرم و دور زمين بچرخانم اما نگرانم اين چند بازي بگذرد و باز هم خداحافظي نكند )با خنده».)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.