پشت پرده غيبتهاي مكرر كاوه در استقلال

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

هنوز چند روزي از مصاحبه تند و آتشين كاوه رضايي و تهديد براي رفتن به پرسپوليس نميگذرد كه او حاشيه جديدي را براي خودش و تيمش ايجاد كرده است. رضايي كه امسال يكي از مهرههاي خوب استقلال بوده و عملكرد مناسبي داشته، در تمرين روز پنجشنبه آبيها هم غايب بود. هرچند كه استقلاليها بهانه آوردهاند اين بازيكن سرماخورده است اما بايد گفت كه عمدهترين مشكل اين بازيكن مسائل مالي است. كاوه پولش را ميخواهد و بدون شك تا زماني كه باشگاه با او تسويه نكند اين مشكل ادامه خواهد داشت. با غيبت رضايي در تمرين ديروز آبيها، حالا ابهاماتي درباره حضورش در بازي امروز مقابل صبا وجود دارد. البته نزديكان تيم ميگويند او مثل دفعات گذشته مشكلي براي همراهي تيمش ندارد و امروز براي آبيها به ميدان ميرود. در صورتي كه رضايي در تركيب باشد قاعدتاً خيال عليرضا منصوريان هم راحتتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.