آخرین وضعيت عرضه ميوههاي خارجي

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

رئيس اتحاديه ميوه و سبزي از استقبال مردم نسبت به خريد ميوههاي ممنوعه خارجي انتقاد كرد و گفت: «يكي از دلايل تداوم عرضه اين محصولات در بازار، وجود مشتري است.» سيدحسين مهاجران در گفتوگو با خبرگزاري مهر ميگويد: «هر چند كه عرضه اين محصولات نسبت به ايام پيش از عيد، مقداري كاهش يافته اما همچنان شاهد عرضه انواع مختلفي از آنها در سطح بازار هستيم. به گفته او هماكنون گلابي آمريكايي، گلابي چيني، آووكادو تركيه، ليمو تركيه، پرتقال مصري، پرتقال تركيه، پرتقال قبرس، سيب درختي فرانسه و نارنگي پاكستان در سطح بازار ميوه عرضه ميشوند و با وجود آنكه بازرسان دستگاههاي مختلف از جمله تعزيرات، براي جمعآوري اين ميوهها از سطح بازار بسيج شدهاند اما اين كار هنوز ادامه دارد. ضمن اينكه برخي مصرفكنندگان ما واقعاً نميدانند پولهايشان را چگونه خرج كنند.» او ادامه میدهد: «خريد ميوههاي قاچاق با قيمتهاي هنگفت، چندان ضرورتي ندارد اما مردم آنها را ميخرند و همين يكي از دلايلي است كه عرضه ميوههاي ممنوعه استمرار پيدا كرده است. به عنوان مثال سيب درختي سفيد توليد داخل يكي از بهترين سيبهاي دنيا از لحاظ طعم، كيفيت و شكل ظاهري است. با اين حال ما چه نيازي داريم سيب فرانسه وارد كشورمان شود؟» هماكنون قيمت سيب درختي سفيد توليد داخل شش هزار تومان و سيب فرانسه حدود ۱2 هزار تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.