مبلغ بن كارت دانشجویي نمایشگاه كتاب

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

ثبتنام دانشجويان، دانشآموزان و اساتيد و هيأتهاي علمي دانشگاهها براي دريافت بن خريد كتاب از اواخر فروردينماه يا اوايل ارديبهشت آغاز خواهد شد. دانشجويان در اين طرح بايد ۶۰ هزار تومان پرداخت كنند و سهم ارشاد هم 4۰ هزار تومان است و مجموعا 2۰۰ هزار دانشجو قادر خواهند بود براي دريافت بن كارت ثبتنام كنند. دانشجويان از طريق سامانه ثبتنام كه به زودي اعلام خواهد شد ميتوانند ثبتنام خود را انجام دهند. سيامين نمايشگاه كتاب تهران از ۱۳ تا 2۳ ارديبهشت در شهر آفتاب برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.