آتشسوزي انبار بزرگ كالا در غرب تهران

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

یک انبار بزرگ لوازم و كالا در بزرگراه شهيد لشكري )جاده مخصوص كرج- تهران( آتش گرفت و آتشنشانان هشت ایستگاه تهران به مقابله با این آتشسوزي گسترده پرداختند. این آتشسوزي بزرگ توسط شاهدان در ساعت 19:26 دقيقه پنجشنبه به سامانه 125 اطلاع داده شد كه با هماهنگي ستاد فرماندهي سازمان آتشنشاني تهران بلافاصله آتشنشانان هشت ایستگاه و دو گروه امداد و نجات آتشنشاني تهران، یكي پس از دیگري به محل حادثه در كيلومتر 11 بزرگراه شهيد لشكري )جاده مخصوص كرج( اعزام شدند. بر اساس این گزارش، آتشنشانان در كمتراز دو دقيقه بعد در محل حادثه حاضر شده و عمليات خاموش كردن آتش را آغاز كردند. با توجه به گسترده بودن آتشسوزي علاوه بر هشت ایستگاه و دو تيم نجات، همچنين چندین دستگاه تانكر آب، خودروهاي حامل دستگاههاي تنفسي، نردبان، بالابر و نيز خودروی فوماتيک آتشنشاني ویژه خاموش كردن آتش از ایستگاههاي سطح شهر تهران به محل آتشسوزي روانه شدند. از لحظات اوليه عمليات نيروهاي آتشنشاني در این حادثه مهندس سعيد شریفزاده، مدیرعامل آتشنشاني تهران به اتفاق معاون عمليات، مدیر و معاون عمليات منطقه یک این سازمان و همچنين تعدادي از رؤساي ایستگاهها در محل این آتشسوزي حضور پيدا كردند و بر روند عمليات نظارت داشتند. بنا به اظهار مهدي داوري، معاون عمليات سازمان آتشنشاني تهران، به محض رسيدن آتشنشانان مشاهده شد انباري به مساحت پنجهزار مترمربع دچار آتشسوزي شده و شعله و دود زیادي از پنجرههاي آن بيرون ميزند. وي افزود: «دراین سوله مسقف در سه طبقه انواع لوازم و كالاهاي گوناگون در كنارهم انبار و نگهداري ميشد كه تمامي سوله گرفتار شعلههاي آتش شد وخسارات زیادي برجاي ماند.» داوري گفت: «به دليل شدت بالاي حرارت و استفاده از مصالح غيرمقاوم در برابر آتشسوزي، سقف و دیوارهاي انبار تخریب شد كه این وضعيت و همچنين وجود حجم زیاد آتش و حرارت در زیر آوار سقف و دیوار مانع از نفوذ آتشنشانان به كانون آتشسوزي ميشد». معاون عمليات آتشنشاني با اعلام اینكه خوشبختانه در این حادثه هيچ مصدوم و تلفات جانيای نداشتهایم، خاطرنشان كرد: «آتشنشانان در حين عمليات، دو كارگر را كه آسيبي ندیده بودند از این محل خارج كردند». وي در خصوص چگونگي عمليات آتشنشانان در این حادثه اظهار كرد: «نيروهاي آتشنشاني با محاصره این انبار پنجهزار مترمربعي، آتش را تحت كنترل درآورده و با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان به مقابله با این آتشسوزي گسترده مشغول شدند.» مهدي داوري ادامه داد: «البته خاموش كردن كامل آتش به علت قرارگرفتن لوازم و اجناس در زیر سوله فرو ریخته و همچنين عمليات لكهگيري آن همچنان توسط آتشنشانان ادامه دارد تا از شعلهور شدن دوباره آن جلوگيري شود.» این مدیر ارشد عمليات آتشنشاني در مورد علت این آتشسوزي گفت: «علت وقوع این حادثه در حال حاضر مشخص نيست و كارشناسان آتشنشاني پس از پایان عمليات آتشنشانان و همچنين لكهگيري كامل آتش، بررسيهاي خود را براي تعيين علت بروز آتشسوزي و نيز برآورد خسارات وارده آغاز خواهند كرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.