خارج كردن سنگ یك كيلویي از مثانه یك مرد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

پزشكان هندي پس از یک عمل جراحي موفقيتآميز سنگي به وزن یک كيلو و 36 گرم را از مثانه یک مرد خارج كردند.

ماهيش باتيل، مرد 49 ساله هندي بهطور ناگهاني در ناحيه شكم احساس درد شدیدي كرد كه تا آن سن با آن روبهرو نشده بود. پس از مراجعه به بيمارستان و تصویربرداري، پزشكان شيء عجيبي در مثانه او مشاهده كردند.

بعد از تصویربرداري سنگي با ابعاد ‪5 11.‬ در 17 سانتيمتر در مثانه باتيل مشاهده شد. او بلافاصه به اتاق عمل بيمارستان سري سنات منتقل و پس از یک ساعت و نيم سنگ 3 پوندي از بدن او خارج شد. ماهيش باتيل گفته است كه در یک هفته گذشته درد شدیدي در ناحيه شكم خود احساس ميكرد اما پيش از آن دردي نداشته است. پزشكان ميگویند اندازه سنگهاي مثانه معمولاً بين یک تا 3 سانتيمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.