رهایي مرد گروگان در نيمروز

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مرد 63 سالهاي كه در شهرستان نيمروز سيستان و بلوچستان ربوده شده بود آزاد شد. سرهنگ احمد طاهري، جانشين رئيس پليس استان سيستان و بلوچستان در تشریح جزئيات این خبر، گفت: «در پي كسب اطلاع از وقوع یک آدمربایي و ربوده شدن مردي 62 ساله در شهرستان نيمروز تيمي مجرب از مأموران پليس آگاهي جهت شناسایي متهم یا متهمان و آزادي گروگان تشكيل و بلافاصله كار خود را آغاز كردند.» این مقام انتظامي افزود: «با توجه به شناخت كامل مأموران از جغرافياي محل وقوع جرم و تحقيق و بررسي مشخص شد علت و انگيزه این آدمربایي اختلافات شخصي و مالي بوده است.» وي تصریح كرد: «مأموران با انجام اقدامات پليسي گسترده و با به كارگيري تمامی امكانات، موفق شدند هویت و مخفيگاه عامل این آدمربایي را شناسایي و در عملياتي ضربتي و غافلگيرانه آدمربا را كه قصد فرار داشت دستگير و گروگان را آزاد كنند. بنا به این گزارش، انگيزه آدمربا مالي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.