دستگيري شرور جنایتكار در عنبرآباد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

شرور جنایتكاري كه در عنبرآباد استان كرمان باندي شيطاني تشكيل داده بود دستگير شد. سرهنگ محمود بيدمشكي، رئيس پليس عنبرآباد در تشریح این خبر گفت: «كارآگاهان پليس آگاهي عنبرآباد در راستاي برخورد با جرایم خشن، با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني مخفيگاه یک قاتل فراري را كه حدود چهار سال پيش مرتكب قتل شده بود كشف كردند.» این مقام انتظامي افزود: «مأموران از محل سكونت این شرور و قاتل فراري در یكي از محلات شهرستان باخبر شدند و پس از هماهنگي با مقام قضائي طي یک عمليات ضربتي با همراهي سایر نيروهاي انتظامي تحتالامر وي را دستگير كردند.» وي با اشاره به اینكه قاتل از زمان وقوع نزاع منجر به قتل متواري و با تشكيل باندي ضمن انجام شرارت، سرقت و راهبندي مسلحانه به اعمال مجرمانه خود ادامه ميداد، افزود: «تحقيقات از شرور مذكور در خصوص سایر جرائم ارتكابي در حال انجام است و متهم دستگير شده پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.